KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (biodegradable plastic)”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อชิงรางวัล กระเป๋าผ้าสุดน่ารักสำหรับคำถามในหัวข้อ “พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable Plastic)” มี 3 ข้อง่ายๆ

ส่งคำตอบมาร่วมสนุกได้ที่ URL: http://goo.gl/Ps2AU3
1. พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable Plastic) หมายถึงอะไร
2. ประเภทของพลาสติกย่อยสลายมีกี่ประเภท และมีอะไรบ้าง
3. วัสดุธรรมชาติที่นำมาผลิตพลาสติกชีวภาพมีอะไรบ้าง

ประกาศแจ้งผลผู้ที่ได้รับรางวัลทางอีเมล

ท่านสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

Comments are closed.