KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เทศกาลชวนดูหนังดี ในหัวข้อ 21 หนังรักษ์โลก

สำนักหอสมุด

ขอเชิญมาร่วมชมหนังดี และซีรี่สุดฮิต มีเนื้อหาเกี่ยวธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างจิตสำนึกให้รักษ์โลก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนพลังงานและสิ่งแวดล้อมของโลก

โดยสำนักหอสมุดจะจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตลอดเดือนมิถุนายน 21 วัน 21 เรื่อง เช่น เรื่อง Big Miracle ปาฏิหาริย์วาฬสีเทา, Interstellar ทะยานดาวกู้, San Andreas มหาวินาศแผ่นดินแยกโลก

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของทุกวัน ณ ห้องฉายภาพยนตร์ Edutainment Zone ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก.

พิเศษสำหรับผู้เข้าชมทุกท่าน จะได้รับแต้มสะสมสำหรับแลกของรางวัล จำนวน 30 แต้ม

ดูรายละเอียดและเช็คแต้มได้ที่ http://lib.ku.ac.th/kulibpoints

Comments are closed.