KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Open House at KU Library เปิดบ้าน…รับน้องใหม่ KU 78

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมสนุกๆ ต้อนรับเปิดเทอม

ด้วยกิจกรรม Open House at KU Library เปิดบ้าน…รับน้องใหม่ KU 78 ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ เข้าชมบรรยากาศการใช้บริการภายในสำนักหอสมุด และภายในงานมีวิทยากรนำชม แนะนำสถานที่ตั้งบริการต่างๆ ภายในสำนักหอสมุด พร้อมกันนี้สำนักหอสมุดได้จัดวิทยากรนำชมที่หอประวัติ มก. เพื่อให้นิสิตใหม่ทุกท่านได้เข้าใจถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  • พิเศษสุด!! บริการรถตู้รับ-ส่ง ระหว่างสำนักหอสมุดถึงหอประวัติ มก. เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 6 – 17 สิงหาคม 2561 (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ณ สำนักหอสมุด และ หอประวัติ มก.
  • วันละ 2 รอบดังนี้ รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. และสำนักหอสมุดจัดรถรับ-ส่ง ระหว่างอาคารสำนักหอสมุดและหอประวัติ มก.

สนใจลงทะเบียนได้ที่ เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หอประวัติ มก. (นิสิตที่เข้าร่วมจะได้ชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง ด้านทักษะการคิดและการเรียนรู้ และของที่ระลึกน่ารักๆ อีกมากมาย)

Comments are closed.