KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำนักหอสมุด แจ้งเวลาให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2561 ในช่วงเปิดภาคการศึกษาดังนี้

วัน-เวลาทำการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

วันที่ 6 สิงหาคม – 24 ธันวาคม 2561

จันทร์ – ศุกร์      08.00 – 20.00 น.

เสาร – อาทิตย์   11.00 – 19.00 น.

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์เดือนสิงหาคม (ปิดบริการ)

12 ส.ค. 2561   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

13 ส.ค. 2561   วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

Comments are closed.