KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
กิจกรรม Green Quiz เกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “เครื่องซักผ้าล้ำยุค ลดใช้น้ำและพลังงานไฟฟ้า”

ขอเชิญนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อชิงรางวัล ลำโพง และกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ ประกาศแจ้งผลผู้ที่ได้รับรางวัลทางอีเมลโดยร่วมสนุกตอบคำถาม ได้โดยพิมพ์ URL: https://goo.gl/LuTLKi

มีคำถามง่าย 3 ข้อ ดังนี้
1. การซักผ้าแบบซักเครื่องหนึ่งครั้ง ใช้น้ำประมาณกี่ลิตร

2. สตีเฟ่น เบอร์กินชอว์ พยายามคิดค้นเครื่องซักผ้าแบบใหม่ภายใต้เงื่อนไขอะไร

3. ระบบการซักผ้าโดยใช้เครื่องแบบใหม่ใช้น้ำเพียงปริมาณเท่าใด

Comments are closed.