KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
อบรม Joomla 19/12/51
Categories: อบรม

การอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรในการจัดการข้อมูลต่างๆ ขึ้นระบบ CMS (Joomla) เพื่อให้เว็บสำนักหอสมุดได้มีการเคลื่อนไหวทางด้านข้อมูลอย่างรวดเร็วและเที่ยงตรงจากการจัดการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานโดยตรง

pc194629  pc194639   pc194649

pc194628  pc194637  pc1946261

เนื้หาในการอบรม
1. การขึ้นข้อมูลโดย Joomla
2. การขึ้นข้อมูลโดย Blog

ไฟล์ที่ใช้ในการอบรม

FireFox Ver 3.0.5

Joomla_Document

มาตรฐานการนำข้อมูลขึ้นเว็บ

ผู้รับผิดชอบ

1 Comment to “อบรม Joomla 19/12/51”

  1. Top พูดว่า:

    หากใครติดปัญหาอะไร Post มาถามได้เลยนะครับ