KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์

หัวข้อการอบรม วันที่ เวลา การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษต […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือน มกราคม 2561

การอบรมประจำเดือน มกราคม 2561 ดังนี้ วันที่ 17 มกราคม 2 […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมประจำเดือนพฤษภาคม 2560

กิจกรรมอบรมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2 […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือนกุมภาพันธ์

กิจกรรมอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร (รุ่นที่ 2) […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Click ebook for more knowledge & Lib Service 2 you on tour.

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน

ขอเชิญ อาจารย์ นิสิต นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษต […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมประจำเดือนตุลาคม

* การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปฏิวัติการทำงานวิจัย ด้ […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน กิจกรรมอบรมเดือนกันยายน

กิจกรรมอบรมเดือนกันยายน การสืบค้นฐานข้อมูลด้านการเกษตร […]

Categories: บริการวิชาการ, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ” รุ่นที่ 22

ขอเชิญ อาจารย์ นิสิต และบุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม LIB Services 2 You และ กิจกรรม Click e-book for more knowledge @ Bang Khen

สำนักหอสมุด มก. ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม […]