KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน เวลาทำการช่วงเปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

  สำนักหอสมุด เปิดบริการช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้คู่บันเทิง, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา | ปิดความเห็น บน แข่งขันวิเคราะห์ภาพยนตร์
movie

ชิงทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท ขอเชิญนิสิต มก.ร่วมแข่ง […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน KULIB Customer Service

เคาน์เตอร์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (KULIB Customer Service) […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน KULIB Customer Service

สำนักหอสมุด เปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการลูกค้าสัมพันธ์ […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ให้บริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์

สำนักหอสมุดให้บริการหนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ ซึ่งเป็นการ […]

เมื่อหลายวันก่อนได้นำเสนอการวิเคราะห์คำถามที่ผู้ใช้มาถา […]

Categories: การบริหารจัดการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, กิจกรรม, ฝ่ายบริการ, อบรม | ปิดความเห็น บน “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ”

         สำนักหอสมุดได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการจ […]