KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: กิจกรรม, บริการห้องสมุด, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด, เยี่ยมชม | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “Open House at KU Library” ในโครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

ขอเชิญนักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Open […]

Categories: ประกาศ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุดปิดบริการ 16.30 น. ในช่วงงานเกษตรแห่งชาติ

สำนักหอสมุดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาปิดให้บริการห้องสมุด ใน […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน นิทรรศการ “๑ ปีที่ไม่หยุดยั้ง กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ขอเชิญชมนิทรรศการ “1 ปีที่ไม่หยุดยั้ง กับการพัฒนาที่ยั่ […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด มก. รับสมัครตำแหน่งนักเอกสารสนเทศและตำแหน่งบรรณารักษ์

สำนักหอสมุด มก. รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุค […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน เวลาเปิดให้บริการ ปีการศึกษา 2554 (ภาคปลาย)

ประกาศ แจ้งเวลาให้บริการช่วงเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึ […]

Categories: การบริหารจัดการ | ปิดความเห็น บน ความคืบหน้าสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ดิฉัน นางวนิดา ศรีทองคำ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน | ปิดความเห็น บน เล่าสู่กันฟัง by Reader ครั้งที่ 3

สวัสดีค่ะ วันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากกิจกรรม Reading Fes […]

Categories: การบริหารจัดการ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน สำนักหอสมุด ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

นับเป็นความยินดียิ่งของชาวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศ […]

Categories: การบริหารจัดการ, ประกันคุณภาพ, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน รางวัลคุณภาพ…ความสำเร็จของการประกันคุณภาพ สำนักหอสมุด

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการร […]

Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน การพัฒนาบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

เอกสารเชิงวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน บริการตอบ […]