KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “Book Buffet ประจำเดือน เมษายน 2555”

กิจกรรม Book Buffet ประจำเดือน เมษายน 2555 เชิญชวนท่องเ […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “Book Buffet ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555”

กิจกรรม Book Buffet ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555ต้อนรับเด […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน งานแสดงหนังสือวิชาการประจำปี 2555

     สำนักหอสมุด ขอเรียนเชิญอาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาก […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน กิจกรรม “12 เดือน 12 เรื่องราว” (12 Months 12 stories)

กิจกรรม “12 เดือน 12 เรื่องราว”  (12 Months 12 stories) […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ปิดให้บริการหนังสือนวนิยาย และพ็อกเก็ตบุ๊ค

สำนักหอสมุด ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า วันที่ 1 เมษาย […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน นิสิตที่ขอจบการศึกษาโปรดตรวจสอบรายการค้างส่งหนังสือของสำนักหอสมุด

นิสิตที่ขอจบการศึกษาภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2553 โปรดตร […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน book buffet ครั้งที่ 1

กิจกรรม book buffet ครั้งที่ 1 สำนักหอสมุด มก. สำนักหอส […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน 10 อันดับหนังสือขายดีตลอดปี

ในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศ “ทศวรรษแห่งการอ่าน&# […]

สำนักงานสถิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจการอ่านหนังสือของประ […]

Categories: ความรู้ทั่วไป, ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน แค่…หนังสือเล่มเดียว

แค่…หนังสือเล่มเดียว ก็สามารถ “เปลี่ยน&#822 […]