KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: กิจกรรม, ความรู้คู่บันเทิง, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมกิจกรรม “ล่าแสตมป์”

ขอเชิญนิสิตและบุคลากร มก. เข้าร่วมกิจกรรมและตอบคำถามเกี […]

ขอเชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจก […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล “มุมหนังสือนนทรีอาเซียน”

ขอเชิญนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจก […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้คู่บันเทิง, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน แนะนำมุมหนังสือน้องใหม่ กับกิจกรรม “มุมหนังสือนนทรีอาเซียน”

“มุมหนังสือนนทรีอาเซียน” เป็นกิจกรรมที่สำนักหอสมุด ได้จ […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human Library ในการเสวนาหัวข้อเรื่อง AseanMove

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Human Library  ขอเชิญนิสิต บุคลา […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ตอนรู้จักเรา รู้จักเพื่อนบ้าน รู้จักอาเซียน : ประเทศบรูไน

สำนักหอสมุด มก. ขอนำเสนอหนังสือหลากหลายมุมเกี่ยวกับประเ […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด, อบรม | ปิดความเห็น บน นิทรรศการและสัมมนาในหัวข้อ “รู้ทันเรื่องอาเซียน”

สำนักหอสมุดและกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ตอนรู้จักเรา รู้จักเพื่อนบ้าน รู้จักอาเซียน: ประเทศฟิลิปปินส์

รู้จักประเทศฟิลิปปินส์และเรื่องราวน่าสนใจของประเทศฟิลิป […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด, ห้องสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว For AEC ตอนรู้จักเรา รู้จักเพื่อนบ้าน รู้จักอาเซียน: ลาว

กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในตอน “รู้จักเรา รู้จักเพ […]

Categories: ประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว และกิจกรรม “Book Buffet” ในตอน “รู้จักเพื่อนบ้าน …รู้จักอาเซียน”

                                                        […]