KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน ตามติดวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ ปี 2552:ลับแล,แก่งคอย
1-28-6-2009

ลับแล,แก่งคอย นวนิยายเรื่อง ลับแล,แก่งคอย ของ”อุท […]

Categories: บริการห้องสมุด | ปิดความเห็น บน สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการสำรวจความ […]

Categories: สำนักงานเลขานุการ | ปิดความเห็น บน รายงานโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารช่วงฯ(เดือน พฤษภาคม 2552)
งานวางผัง

สวัสดีบุคลากรสำนักหอสมุดทุกท่านครับ  พบกันเป็นครั้งที่ […]

Categories: การบริหารจัดการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การส่งเสริมการอ่าน | ปิดความเห็น บน ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร

     ได้อ่านหนังสือเรื่อง “HAPPY คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิ […]

p4011987

สวัสดีครับ  บุคลากรสำนักหอสมุดทุกท่าน  ทุกท่านคงทราบถึง […]

Categories: ความรู้คู่บันเทิง, ความรู้ทั่วไป | ปิดความเห็น บน ฝึกภาษาอังกฤษกับเพลงKaraoke
karaoke1

ฝึกภาษาอังกฤษกับเพลงKaraoke ได้ลองเข้าไปดูที่Web  http: […]

twilightnv9

ใกล้เทศกาลวันแห่งความรัก เลยเดินไปแวะเยี่ยมร้านหนังสือเ […]

นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผอ. สถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ […]