KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ”คณะวิศวกรรมศาสตร์”จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน ที่ได้รับการคัดเลือ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะเทคนิคการสัตวแพทย์” จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน ที่ได้รับการคัดเลือ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะสิ่งแวดล้อม” จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน ที่ได้รับการคัดเลือ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet ในหัวข้อ “แต่งก็สวย ไม่แต่งก็ใส”

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน ที่จะทำให้คุณรู้จัก […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet ตอน “ไอเดียงานประดิษฐ์”

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน ที่จะทำให้คุณเพลิดเ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet ในหัวข้อ ชีวิตหมา ๆ แมว ๆ

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน เรียนรู้ชีวิตในมุมน […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet หัวข้อ Eco – Library Book Popular

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน เป็นหนังสือยอดนิยมไ […]

Categories: ฝ่ายบริการ | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet หัวข้อ ครบเครื่องเรื่องภาษาอังกฤษ

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน เกี่ยวกับการเรียนรู […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet หัวข้อ ย่านเก่าเล่าเรื่อง

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน ซึ่งในเดือนนี้ขอนำเ […]