KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจจาก “คณะวิทยาศาสตร์” ในโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน ที่ได้รับการคัดเลือ […]

Categories: สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะวนศาสตร์” จากโครงการ eBook Selection

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน ที่ได้รับการคัดเลือ […]

Categories: สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว หัวข้อ “สุดยอดเทคนิคการเขียน”

สำนักหอสมุดขอแนะนำรายชื่อหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม eBook Buffet แนะนำหนังสือน่าสนใจ “คณะมนุษยศาสตร์” จากโครงการ

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน ที่ได้รับการคัดเลือ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ในหัวข้อ “Design World โลกแห่งการออกแบบ”

สำนักหอสมุดขอแนะนำรายชื่อหนังสือ เกี่ยวกับการออกแบบในแง […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet หัวข้อ “เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย”

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน เกี่ยวกับการใช้ชีวิ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว หัวข้อ “Best Book Award”

สำนักหอสมุดขอแนะนำรายชื่อหนังสือ ที่ได้รับรางวัลหนังสือ […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม 12 เดือน 12 เรื่องราว ตอน “ปลูกผักกันเถอะ”

สำนักหอสมุดขอแนะนำรายชื่อหนังสือ ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ว่า […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet ตอน วันนี้อากาศมันร้อน

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน เพื่อสร้างความตระหน […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Book Buffet เดือนเมษายน 2559 ในหัวข้อ “ฉันรักฤดูร้อน”

สำนักหอสมุดขอแนะนำหนังสือดี น่าอ่าน เกี่ยวกับสถานที่ท่อ […]