KULC BLOG
KULC Blog : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Categories: Health, กิจกรรม, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human Library การเสวนาเรื่อง “กินดี ไม่มีมะเร็ง”

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Human Library พบกับการเสวนาเรื่อง […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human Library กับการเสวนาในเรื่อง “เรียนไม่จบ”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้ากิจกรรม Human Library กับการเสวนาใ […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human Library กับการเสวนาในเรื่อง “รู้จักพุง 3 ชั้น และ การออกกำลังกาย 3 หมู่”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้ากิจกรรม Human Library กับการเสวนาใ […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human Library การเสวนา เรื่อง “เรียนไม่จบ”

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร ร่วมกิจกรรม Human Librar […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human Library การเสวนาในเรื่อง “มหัศจรรย์เห็ด ความหลากหลายทางชีวภาพของ Fungi ใหญ่”

ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Human Li […]

Categories: ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human Library เสวนาเรื่อง “การพัฒนาเลือดจระเข้เชิงพาณิชย์”

ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา เรื่อ […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human library ในหัวข้อเรื่อง “วงการหนังสือการ์ตูนไทยจะตายจริงหรือไม่?”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Human library  จัดเสวนาหัวข้อเ […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human Library ในการเสวนาหัวข้อเรื่อง AseanMove

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Human Library  ขอเชิญนิสิต บุคลา […]

Categories: การส่งเสริมการอ่าน, ความรู้คู่บันเทิง, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human Library

ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม  Human L […]

Categories: กิจกรรม, ความรู้ทั่วไป, สำนักหอสมุด | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Human Library ประจำเดือน มิถุนายน

ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Human Li […]