นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่๑๐

พุทธศักราช ๒๕๖๒

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช ๒๕๖๒

กำหนดการพระราชพิธี

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีกำหนดการพระราชพิธีแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้

พระราชพิธีเบื้องต้น ประกอบด้วย การเตรียมน้ำอภิเษกที่จะนำมาใช้ในพิธีสรงมุรธาภิเษก การจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีเบื้องกลาง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระราชพิธีเบื้องปลาย คือ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค ไปยังวัดอรุณราชวรารามในปลายเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 • พระราชพิธีเบื้องต้น

  ภาคเหนือ / ภาคกลาง / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาคตะวันออก / ภาคตะวันตก / ภาคใต้

  การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต้องเตรียมน้ำอภิเษก โดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร ๑๐๘ แห่ง พร้อมด้วยเบญจสุทธคงคา และน้ำจากสระ ๔ สระในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโบราณราชประเพณี ประกอบด้วย น้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากกรุงเทพมหานคร และน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก ๗๖ จังหวัด ดังนี้
  ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์
   
  ภาคกลาง ๒๑ จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
   
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บึงกาฬ
   
  ภาคตะวันออก ๗ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
   
  ภาคตะวันตก ๕ จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
   
  ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต พัทลุง ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา


  ขั้นตอนการเตรียมน้ำสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

  ๑. พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัดในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

  ๒. ตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามสำคัญต่างๆ ทั่วประเทศ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒

  ๓. ทำพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัด ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

  ๔. แห่เชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

      จากนั้น ในวันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ จะมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร จารึกพระสุพรรณบัฏ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ https://www.prd.go.th  วีดีทัศน์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตอน น้ำอภิเษกและน้ำสรงมุรธาภิเษก • พระราชพิธีเบื้องกลาง

  พระราชพิธีเบื้องกลาง คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

  พระปฐมบรมราชโองการ

  แหล่งที่มาของภาพ พระปฐมบรมราชโองการ จาก Workpoint news


 • พระราชพิธีเบื้องปลาย

  ปลายเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารคไปยังวัดอรุณราชวราราม เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยเสด็จประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และเมื่อเสร็จพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินแล้ว จึงเป็นอันเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แบบประเมินความพึงพอใจ