Collection

พิมพ์ PDF

Collection

     หนังสือและสื่อความรู้ใน Eco-library ประกอบด้วย


Eco Collection

 1. หนังสือเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และพลังงาน ติดแถบสันสีเขียวเข้ม ใช้อักษรย่อ : ECO
 2. สื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้

Life Style Collection

 1. หนังสือน่าอ่านสำหรับบัณฑิต ติดแถบสันสีฟ้า  ใช้อักษรย่อ : บัณฑิต
 2. หนังสือที่ได้รับอภินันทนาการจากสำนักพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ติดแถบสันสีส้ม ใช้อักษรย่อ : DN
 3. หนังสือที่ได้รับรางวัล ติดแถบสันสีม่วง ใช้อักษรย่อ : รางวัล
 4. หนังสือทั่วไปภาษาไทย ประเภทบันเทิงคดีกึ่งวิชาการ ติดแถบสันสีเขียวอ่อน แบ่งเป็น
  4.1หมวด AC : รวมเรื่อง, หนังสือชุด
  4.2หมวด PZ : วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
  4.3หมวด TT :  งานฝีมือ ศิลปหัตถกรรม
  4.4หมวด TX :  งานบ้าน งานครัว คหกรรมศาสตร์
  4.5กลุ่ม นว : นวนิยาย
  4.6กลุ่ม รป : เรื่องแปล
  4.7กลุ่ม รส : เรื่องสั้น
 5. หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน ติดแถบสันสีชมพู แบ่งเป็น
  5.1กลุ่ม ยว-ว : นิทาน หนังสือภาพ การ์ตูน
  5.2กลุ่ม ยว-ท : หนังสือทั่วไปสำหรับเด็ก ตามสาขาวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์
  5.3กลุ่ม ยว-อ : หนังสืออ้างอิง พจนานุกรม สารานุกรมสำหรับเด็ก
 6. หนังสือแลกกันอ่าน ติดแถบสันสีน้ำตาล ถือสัจจะการยืม ไม่ต้องยืมผ่านระบบ โดยเซ็นต์ยืมและเซ็นต์คืนด้วยตนเอง
คุณอยู่ที่:   หน้าแรกCollections