วิทยากรโดย คุณภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยากรเครือข่ายคนไทยไร้พุง

 ตอนที่ 1

 

 ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4