วิทยากรโดย คุณพศิษฐ์ คณาศิริชัยนนท์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพ วิทยากรจากเพจ “เมื่อวานป้าทานอะไร?”

 

 ตอนที่ 1

 

 

 ตอนที่ 2

 

 

 ตอนที่ 3