ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565
อบรมเรื่องการใช้โปรแกรม Turnitin และ Endnote สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
6 กันยายน พ.ศ. 256509:00:00น.16:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก40 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
จารุวรรณ มีศีล20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:18:50
<<-BACK