ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
Training: How to use Endnote...
31 สิงหาคม พ.ศ. 256509:00:00น.12:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก30 คน

-

- Create Endnote library

- Import a reference from an online database

- Create a custom group and add references to it

- Use Find full text to download PDFs for references

- Insert a reference in a word document

- Format bibliography 


ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวดบริการ
ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:29:35
<<-BACK