วิทยากรโดย คุณกายทิพย์ สรัสวดีมณฑล นักพยากรณ์ศาสตร์ไม้พยากรณ์ดรูอิดส์และเจ้าของเพจ Stone of Avalon