การเสวนาเรื่อง ดาราโหราศาสนตร์ของไทยตายแล้ว วิทยากรโดย อาจารย์อารี สวัสดี