วิทยากรโดย คุณ ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2554