สำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดปฏิทินกิจกรรม
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันนี้ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 04:22:42


รายการกิจกรรมวันที่และเวลาจัดกิจกรรมสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับจำนวน
1
อบรมการสอนความรู้สารสนเทศ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
2
อบรมของ สกอ. 27 มีนาคม พ.ศ. 2566(08:30-16:30) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
3
แพทยสภาเข้าตรวจหอสมุด 28 มีนาคม พ.ศ. 2566(13:30-16:00) ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 10 คน
4
อบรมการสอนความรู้สารสนเทศ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566(10:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
5
อบรมการสอนความรู้สารสนเทศ 3 เมษายน พ.ศ. 2566(10:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
6
อบรมการสอนความรู้สารสนเทศ 18 เมษายน พ.ศ. 2566(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
7
อบรมการสอนความรู้สารสนเทศ 19 เมษายน พ.ศ. 2566(13:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
8
อบรมการสอนความรู้สารสนเทศ 21 เมษายน พ.ศ. 2566(14:00-16:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน
9
อบรมการสอนความรู้สารสนเทศ 27 เมษายน พ.ศ. 2566(10:00-12:00) ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ บุคคลภายนอก 45 คน