ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565
EdPEx-รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาโครงการ KU Grow ครั้งที่ 10
20 มกราคม พ.ศ. 256509:00:00น.16:30:00น.
ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก22 คน

-

-
ธนาภรณ์ ฉิมแพสำนักงานเลขานุการ
ธนาภรณ์ ฉิมแพ13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 18:27:50
<<-BACK