ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565
ฝึกอบรมเรื่อง การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ให้นิสิต ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
12 กันยายน พ.ศ. 256511:00:00น.12:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก26 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
จารุวรรณ มีศีล14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:29:41
<<-BACK