ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ฝึกอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม Turnitin ให้นิสิต ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
3 ตุลาคม พ.ศ. 256511:00:00น.12:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก26 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
จารุวรรณ มีศีล14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:33:36
<<-BACK