ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R
21 กันยายน พ.ศ. 256508:30:00น.16:30:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก45 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:36:48
<<-BACK