ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
Scifinder-n Training
18 สิงหาคม พ.ศ. 256509:00:00น.12:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก40 คน

-

Learn how to…

-         Learn different search techniques on SciFinder-n using keyword, Relevance Ranking, structures and Reactions.

-         Effectively refine search results to find the most relevant literature.

-         Draw chemical structures with CAS Draw.

-         Access experimental protocols directly with Synthesis Methods

-         Gain patent insights for substance search results with Chemacape Analysis


ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวดบริการ
ปิยะธิดา ปรางค์โคกกรวด13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:30:04
<<-BACK