ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อบรมนิสิต ภ.พัฒนาผลิตภัณฑ์
25 สิงหาคม พ.ศ. 256513:00:00น.16:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก35 คน

-

-นิสิต ป.ตรี ภ.พัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
-อบรมฐานข้อมูล TCDC  (Gmid, WGSN)

**อ.อุศมา


สารภี สีสุขบริการ
สารภี สีสุข8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08:58:38
<<-BACK