ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565
การใช้ Citation Database และการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
29 กันยายน พ.ศ. 256510:00:00น.12:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก45 คน

-

-
ศรัญญาภรณ์ โชลิตกุลบริการ
จารุวรรณ มีศีล8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:02:00
<<-BACK