ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
การสอนการเรียนรู้สารสนเทศตามคำขอ การสืบค้น e-book, e-journal คณะศึกษาศาสตร์
17 สิงหาคม พ.ศ. 256513:00:00น.16:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก15 คน

-

-


กนกวรรณ วันอาจบริการ
กนกวรรณ วันอาจ18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07:35:14
<<-BACK