ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ประชุมคณะทำงานจัดการพลังงานฯ
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 256509:30:00น.12:00:00น.
ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก25 คน

-

ประชุมคณะทำงานจัดการพลังงานฯ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด


สินิทธ์ สิทธิเสรีชนจดหมายเหตุ
สินิทธ์ สิทธิเสรีชน1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:40:40
<<-BACK