ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ฝึกงานนิสิต
1 ธันวาคม พ.ศ. 256509:00:00น.16:00:00น.
ห้องประชุม2 ชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก7 คน

-

ฝุ้บริหารฝึกงาน การบริหารงานสำนักหอสมุด
โดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และ

- รองผู้อำนวยการด้านบริหารและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

- รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและสื่อสารองค์กร

- รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ พลังงานและสิ่งแวดล้อม


หทัยรัตน์ ศรีสุภะเทคโนโลยีการศึกษา
หทัยรัตน์ ศรีสุภะ29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:50:56
<<-BACK