ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
20 ธันวาคม พ.ศ. 256509:00:00น.16:00:00น.
ห้องStudio ชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคลากรสำนักหอสมุดและบุคคลภายนอก2 คน

-

ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2565


สมภพ หนูอ้นจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
สมภพ หนูอ้น20 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10:42:42
<<-BACK