ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ระบบจองออนไลน์ และปฏิทินกิจกรรม
แสดงรายการกิจกรรม ประจำวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สอนการรู้สารสนเทศรายปี การสืบค้น DB ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 ธันวาคม พ.ศ. 256510:00:00น.12:00:00น.
ห้องฝึกอบรมชั้น2 อาคารเทพฯ
บุคคลภายนอก45 คน

-

-
กนกวรรณ วันอาจบริการ
กนกวรรณ วันอาจ22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:30:01
<<-BACK