การเสวนาและ Workshop เรื่อง "รักษ์โลกด้วยภาษาการ์ตูน" วิทยากรโดย อ.ศักดา วิมลจันทร์

\