การ เสวนา เรื่อง "Nara's Inspiration วิธีสร้างแรงบรรดาลใจ สำหรับนักเขียนมือใหม่"  วิทยากรโดย ณิชา (ศุภมั่งมี) ตันติเฉลิมสิน (นามปากกา ณารา)