การเสวนา เรื่อง "เปิดมุมมองรับมือภัยพิบัติและพลังงาน"  วิทยากรโดย ดร.เสรี ศุภราทิตย์