วิทยากรโดย คุณภคพงศ์ วิเศษสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยากรเครือข่ายคนไทยไร้พุง

\